Văn bản pháp quy


Số văn bản Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Trích yếu nội dung Ngày ban hành File đính kèm
104/2017/NQ- HĐND UBND TP Đà Nẵng Nghị Quyết Về quy định chính sách khuyến khích đầu tư phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 07/07/2017
6253/QĐ-UBND UBND TP Đà Nẵng Quyết định Ban hành hướng dẫn thực hiện Nghị Quyết số 104/2017/NQ-HĐND ngày 7 tháng 7 của Hội dồng nhân dân thành phố về chính sách khuyến khích đầu tư phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 02/11/2017
09/2017/TT-BNNPTNT Bộ Nông Nghiệp PTNT Thông tư HƯỚNG DẪN PHÂN LOẠI VÀ ĐÁNH GIÁ HỢP TÁC XÃ HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP 17/04/2017
23/2017/QĐ-TTg TTCP Quyết định Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã và ban hành Quy chế hoạt động bảo lãnh tín dụng, hỗ trợ lãi suất sau đầu tư của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã 22/06/2017
24/2017/TT-BTC Bộ Tài Chính Thông tư THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HỢP TÁC XÃ, LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ 28/03/2017
340/2016/TT-BTC Bộ Tài Chính Thông tư HƯỚNG DẪN VỀ MỨC HỖ TRỢ VÀ CƠ CHẾ TÀI CHÍNH HỖ TRỢ BỒI DƯỠNG NGUỒN NHÂN LỰC CỦA HỢP TÁC XÃ, THÀNH LẬP MỚI HỢP TÁC XÃ, TỔ CHỨC LẠI HOẠT ĐỘNG CỦA HỢP TÁC XÃ THEO CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ GIAI ĐOẠN 2015 - 2020 29/12/2016
1980/QĐ-TTg Chính Phủ Quyết định Về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 17/10/2016
39/2016/TT-NHNN Ngân hàng Nhà Nước Thông tư THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG, CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG 30/12/2018
15/2016/TT-BNNPTNT Bộ Nông Nghiệp PTNT Thông tư Thông tư hướng dẫn điều kiện và tiêu chí thụ hưởng hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đổi với HTX nông nghiệp 10/06/2016
50/2016/NĐ-CP Chính Phủ Nghị Định Nghị định Quy định xử phạt hành chình trong lĩnh vực Kế hoạch và đầu tư thay thế Nghị định 155/2013/NĐ-CP 01/06/2016
Hiển thị 1 - 10 of 102 kết quả.
của 11
           
Videos

0 0 0 1 9 3 4 5 6 2
Hôm nay: 990
Hôm qua: 3614
Tháng này: 72639
Tổng cộng: 0001934562